Düğün Haberleri
Vefat Haberleri
Spor Haberleri
Etkinlik Haberleri
Doğum Haberleri
Son Haberler
Anasayfa
Haberler
Forum
Fotoğraflar
Sohbet
Oyun
Galeriden
Carabus BöceğiyaziciÇiçekyazıcıbiz_10yazıcı
 
Engelli Hemşerilerimizin Dikkatine
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile T.C. Başbakanlık Toplu konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan Protokol ile uygulamaya konulan "Sosyal Konut Projesi" kapsamında Akçaabat Yıldızlı TOKİ Sosyal Konutları hak sahiplerine teslim edilmiş olup, hakkından feragat eden hak sahiplerinden boşalan konutlar için İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engelli vatandaşların müracaatları alınacaktır.

Aşağıda belirtilen şartları taşıyan engelli vatandaşların 15.08.2013-29.08.2013 tarihleri arasında İlimiz Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Başvuru Şartları

Başvuru sahiplerinin aşağıda yer alan şartları taşıması gerekmektedir. 

a)   T.C. vatandaşı olmak, 
b)    21 yaş ve üzerinde olmak, ancak eşi vefat etmiş olan çocuklu dul kadınlarda yaş şartı aranmaz (Fon Kurulu'nun 2013/1  sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)
c)   Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmamak, 
d)   3294 sayılı Kanun'a uygunluğu ilgili SYDV tarafından tespit edilmek ve SYDV'lerden yardım alıyor veya alabilecek durumda olmak,
e)   Trabzon sınırları içerisinde (İl Merkez ve İlçeler dahil) en az bir yıldır ikamet etmek, 
f)   Kendisi ile eşinin, velayeti altındaki çocuklarının ve hanede yaşayan diğer kişilerin mülkiyetinde herhangi bir konutu bulunmamak,
g)   Bir hane halkı adına (yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına) yalnızca bir adet başvuru yapmak,
h)   TOKİ konutlarından satın almamış olmak ve TOKİ konut kredisi kullanmamış olmak.

Başvuru İçin Grekli Bilgi ve Belgeler

Başvuru sahipleri;

1.   Nüfus Cüzdanı fotokopisini,
2.   İkametgah ilmühaberini (Trabzon sınırları içerisinde "İl Merkez ve İlçeler dahil" en az 1 (bir)  yıldır ikamet ettiğine dair) 
3.   T.C. Kimlik Numaralarını (bütün aile bireylerinin),
4.   Ayrıca, özürlü vatandaşlarımız özürlü kimlik kartının fotokopisini veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 50 özürlü olduğuna dair)  ibraz edeceklerdir. 

Başvuru sahibi ayrıca Başvuru Formunda (EK-1, EK-2) istenilen diğer belgeleri vermekle yükümlüdür. 
Eksik evrak ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.

 
16.08.2013 Friday 08.48